Dorosťáček

Dorosťáček - Duben 2012

30. června 2012 v 7:14

Dorosťáček

Duben 2012

A máme tady duben! Velikonoce jsou za námi a prázdniny před námi. O Velikonocích jsme si připomínali, co pro nás Ježíš udělal. Podstoupil pro nás tu nejpotupnější smrt a to jen kvůli tomu, že nás tak miluje. A ŽIJE!!! Nezůstal v hrobě, ale vstal a my se z toho můžeme radovat! Když odcházel do nebe, řekl jedno úžasné zaslíbení: "Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte." Jan 14, 1-4

Po deeeeeeeelší době jsme měli dorostovou večernici. Téma bylo: ,,Služba Bohu a bližním". Nechyběla scénka, zamyšlení, svědectví, chvilka zpěvu, soutěže a hry, výklad a samozřejmě vynikajííííííííííící jídlo. Velká pochvala službě!!! Se slovem přišel pan Česlav Roman a vybídl nás ke službě. Večernice se nám mooooc líbila a budeme se těšit na další.


Měli jsme dorost společně s mládeží. Přišla misionářka sestra Natka z Těrlicka, která nám vyprávěla o své cestě a službě v Nepálu. Z některých věcí nám lezl mráz po zádech. Modleme se za lidi v Nepálu a službu misionářů.

Je za námi také soustředění letošních konfirmandů s dorostenci. Odehrálo se na faře v písku. Konfirmandé dolaďovali své znalosti na ,,egzamin" a dorostenci samozřejmě kromě péče o konfirmandy, trénovali své herecké schopnosti (hlavně Domik Szczotka).

Jako každý rok jsme měli Transaurus. Brodili jsme se v gumových rukavičkách a gumácích vodou i hustým lesem, kde na nás číhali nebezpeční brouci, červení mravenečci a injekční stříkačky. A samozřejmě odpadky. Ale to nám nevadí, protože dorost si s tím poradí. Odpadky jsme z přírody vynesli a klíšťata si domů přinesli. Teď nás nohy i ruce bolí, ale to se do svatby zahojí. Na Transaura půjdem i příští rok. Stačí chtít udělat dobrý skutek zas a příroda bude mít ráda nás.
vaše dorostenky Lucka a Emi

Dorosťáček - Březen 2012

30. června 2012 v 7:12

Dorosťáček

Březen 2012

Březen za kamna vlezem. Pomalu začíná jaro! Sice pořád ještě často mrzlo, ale máme naději, že sluníčko se na nás opět začne usmívat a hřát. A i když zatím nehřeje a nesměje se, tak se můžeme usmívat alespoň my, a vnést tak radost všem okolo nás. Jsme přece mladí a krásnííí. Kdo jiný by se měl usmívat? A smích je ten nejlepší lék. Upřímný a milý úsměv každého dokáže zahřát u srdce.

Dorost 30.3. byl slavnostní. Nejstarší dorostenec Michal měl narozeniny - 18 let!!! No joooo, s dítěte se stává muž. Spolu s Péťou nám připravili moc hezký program. Navštívil nás se slovem pan farář z Frýdku-Místku Pavel Křivohlavý. Jeho výklad byl skvělý. Téma bylo: "Proč nekrademe, ale jíme vepřové". Přišel i pastor Tomáš Tyrlík s velikonočním pozdravem. Také vystoupily holky z kvartetu a překvapily Michala písní, kterou mu složily a přály mu tak k narozeninám. Michal to vůbec nečekal a smál se, stejně jako ostatní. Byl to požehnaný čas, určitě se tento dorost všem líbil. Nakonec každý s radostí snědl výýýýýborný dort, který Michal se svou rodinou pro nás upekl. To jsme tady v dorostu ještě neměli Děkujeme!!!

V tomto měsíci se uskutečnil Dorostový večírek na téma ,,Dopisy Bohu". Vedení měly holky: Lucka, Doris a Emi. Měli jsme radost, že k nám přišla i teta Iva a Reňa. V první části jsme hráli soutěže. V různých disciplínách mezi sebou soupeřily dva družstva. Pak byla chvilka zpěvu, kde nám hrála doprovodka - Luki, Megi a Ramča. Měli jsme také občerstvení. Později byl příběh na zamyšlení ,,Host, který se stal majitelem". Byl to příběh o člověku, ke kterému přišel bydlet Ježíš, a ten člověk si zapisoval své postřehy, a co všechno se díky Ježíši v jeho domě změnilo. A potom jsme se dívali na křesťanský film ,,Dopisy Bohu". Každého z nás určitě něčím oslovil. Nakonec jsme se modlili. Večírek byl povedený. Strávili jsme spolu i s Bohem hezký čas.


Blíží se i chvíle, kdy budeme vítat v dorostu naše konfirmandy. Můžeme se za ně modlit, aby se v dorostu cítili dobře a my abychom byli pro ně jak nejlepším příkladem, a vedli je tou správnou cestou k Pánu Ježíši.

Vaše dorostenky Luci a Emi

Dorosťáček - Únor 2012

30. června 2012 v 7:07

Dorosťáček

Únor 2012

Tak, a máme tu únor. Ve školách je po pololetí a dostali jsme vysvědčení. Někteří z nás se rozhodují, na jakou školu dále půjdou, jiní už tam jsou a pilně se učí. A další to teprve čeká. Pro ty co se rozhodují máme známý veršík: ,,Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat." Žalm 37,5. Pán Ježíš je s vámi, nebojte se. Nenechá vás na holičkách. Má vás rád. ,,Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky." Přísloví 3,5-6.

Kuba Král k jedné fotce napsal: "Ta fotka je asi jedna z těch nejlepších skupinovek. Je jedno jestli se drbeš na čele, nebo máváš, jestli se směješ nebo tvařiš kysele , jedno jestli stojíš rovně nebo pod úhlem 76°(měřeno uhloměrem u Lukase), je jedno jestli maš čepku, nebo ti vlasy litaj ve větru... prostě jsme tam každy jiný a přec tak stejní. " Kuba má pravdu. Je jedno, jací jsme. Všichni máme jedno společné. NAŠI VÍRU!!! Tu nám NIKDO nemůže vzít. Můžou nám vzít rodiny, domovy, životy... ale nikdo nám němůže vzít naši víru."Všechno je možné tomu, kdo věří." Marek 9, 23

Je za námi náš letošní zimní pobyt. Prožili jsme hezké chvíle spolu i s Bohem. Byla zima…mrzlo, ale jsme živí a zdraví. Radovánek ve sněhu jsme si samozřejmě užili. Můžeme Bohu děkovat, že si pobyt tak požehnal. Na dorostovém pobytu jsme probírali Boží zbroj. Ve skupinkách jsme diskutovali o tom, jak můžeme být připraveni k boji s pomocí opasku pravdy, pancíře spravedlnosti, bot evangelia pokoje a štítu víry. Taky nás přijeli navštívit br. pastor Tomáš Tyrlík, br. Jiří Tomiczek a vikář Daniel Kocyan, kteří nás povzbudili svými slovy. Věříme, že si každý z nás z pobytu něco odnesl!

V tomto měsíci jsme jeli do Domova důchodců v Komorní Lhotce, abychom potěšili a povzbudili nejstarší. Vystupovali jsme na bohoslužbách s mládeží, a také na postních bohoslužbách. ,,Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili." Matouš 25,40. A abychom byli zdraví, zasportovali jsme si v tělocvičně.

Nezapomínejme se modlit za dorostence, kteří málo chodí na dorost, nebo přestali chodit úplně. U Boha přece nic není nemožné. Marek 11,24 ,, Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.". Také se můžeme modlit za své nevěřící kamarády, a abychom my byli všude dobrými příklady pro ně. Aby na nás bylo poznat, že patříme Ježíši, že se za něj nestydíme. Vytrvejme na modlitbách. Buďme světlem. Pokoušejme se jim říct, že i za ně Ježíš zemřel a že je miluje.

Vaše dorostenky Lucka a Emi

Dorosťáček - Leden 2012

25. února 2012 v 20:10

Dorosťáček

Leden 2012
 
A je tu Leden 2012! Opět přivítání Nového Roku…..
Co přinese tento rok? Bude stejný jako ten minulý? To ví jen Bůh. Ale něco se přece jen změní…budeme o rok starší. Pro někoho tragédie, pro jiné úspěch!

Možná budeme, víc rozumnější, vyspělejší a pochopíme více věcí….. kdo ví? V tomto roce očekává dorost zase nové zážitky. Nový zimní pobyt, přivítání nových dorostenců, nový letní pobyt, rozloučení z nejstaršími dorostenci…. atd. Těšíte se na všechny ty akce? Můžeme Bohu jenom děkovat za všechny ty krásně strávené chvíle v roce 2011, ale taky za ty méně krásné. Určitě je za co děkovat!

Na dorostech se učíme zpaměti Koloským 3 kapitolu. Každý dorost jeden veršík. Římanům 12 kapitolu už máme za sebou a myslíme, že nám to všem prospělo, když jsme se ji naučili.

Co se týká nejmladších dorostenců, kteří přišli k nám v roce 2011, musíme říct, že se už skvěle adaptovali a snaží se opravdu krásně zapojovat do všech akcí a programů. Mnoho z nich si už umí připravovat úžasná zamyšlení, která nás vždy povzbudí. Jsme za ně opravdu vděční a v mnoha věcech jsou pro nás (starší dorostence) velkým vzorem. ,,Nikdo, ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě." 1.Timoteovi 4,12. Jen tak dál! Jsme na vás hrdí! Děkujeme vám a máme vás rádi.

Těšíme se určitě z toho, že každý pátek půl hodinky před dorostem může být modlitební skupinka. Je super, že tato skupinka může existovat i přes školní rok a ne jen o prázdninách. Zatím se nás pravidelně schází asi 10 dorostenců. Vidíme, že i tato půlhodinka, kdy se modlíme je velmi důležitá a má smysl. Proto rádi přivítáme i ty, kteří ještě nepřišli, aby se s námi modlili. ,,Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu." Filipským 4,6.

Naše adoptovaná holčička Teddy nezapomene nikdy napsat v dopise pro nás, že se každý den za nás modlí. Nemyslíte, že by bylo hezké se taky za ní modlit? Tam, kde žije je to určitě úplně jiné než u nás, a někdy opravdu těžší. Nezapomínejme tedy na Teddy! Ona potřebuje naše peníze, aby mohla žít normálním životem, jako každý z nás. Potřebuje také naše modlitby. ,,Jeden za všechny, všichni za jednoho!" - toho se držme.

Také nás čeká pololetí školního roku. Ve školách nás teď vymačkávají, jak jen to jde.
(Jako bychom byli citróny). Už nevíme ani kde nám hlava stojí. Samé stresy a obavy.
Ale my víme, že Bůh nás nenechá ve štychu a postará se o nás. ,,Neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš." Jozue 1,9. A tohle nás ujišťuje, že se nemáme bát jít ani do školy. (Vždyť co nám mohou udělat učitelé?)

Už se pečlivě a svědomitě připravujeme na náš zimní pobyt! Všichni se moooc těšíme. Ve skupinkách řešíme programy, skupinky a jídelníček. Není lehké si připravit takovou skupinku, ale naším úkolem je se za to modlit, a Pán si to požehná. Naším tématem zimního pobytu je BOŽÍ ZBROJ. A modlíme se i o počasí, abychom tam nezmrzli.

Máme nový dorostový veršík na rok 2012:
,,Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života." Zjevení Janovo 2, 10.
Nejdůležitější části tohoto veršíku je nejspíš - BUĎ VĚRNÝ AŽ NA SMRT.Tak se toho držme! Jsme bojovníci pro Pána!

vaše dorostenky Lucka + Emi
 
 

Reklama