Studuj svou Bibli (2)

2. června 2015 v 19:56 |  Zamyšlení
"Veselím se z cesty tvých svědectví…"  Žalm 119:14
Před studiem Bible se modli. Pros Pána, aby tě očistil od všech vědomých hříchů a naplnil tě Duchem svatým, abys s ním měl při čtení obecenství. Cílem studia Bible přeci není jen získat nová zjevení a nová pravidla, ale hlavně budovat společenství s jejím autorem.
Žalmista řekl: "Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova" (Žalm 119:9). Hřích nezruší tvůj vztah s Kristem. Brání ti ale mít s ním obecenství, které potřebuješ, abys mohl rozumět jeho Slovu a mohl jej uvádět do praxe. Proto, než začneš zkoumat Písmo, pros Boha, aby zkoumal tvé srdce. Pavel napsal: "Neduchovní člověk … nemůže přijmout dary Ducha Božího … Ducha může poznat jedině duch - Boží Duch a náš duch v otevřeném obecenství…" (1. Korintským 2:14-16, přel. z angl.).
Někdy můžeš jedno místo z Písma číst x-krát, a přesto nechápeš, co ti Bůh chce ukázat, dokud neřekneš: "Otevři mi oči…" (Žalm 119:18). Až ti Bůh otevře oči, tvůj postoj ke studiu Bible se promění. Roztoužíš se po Božím Slovu a budeš si je vychutnávat, jako když hladový člověk hoduje u stolu přetékajícího dobrým jídlem. Tvá víra poroste. Pavel to vyjádřil slovy: "'Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.' Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží" (1. Korintským 2:9-10).
Zdroj:spkd.cz
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.