Modlitba (3)

17. března 2015 v 17:31 |  Zamyšlení
"… proste, oč chcete, a stane se vám." Jan 15:7
Ježíš řekl: "Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám" (Jan 15:7). Aby tvé modlitby byly vyslyšeny, musíš:
  1. Učinit Krista středem svého života. "Zůstanete-li ve mně…" (Jan 15:7). Jan byl tak blízko Ježíšovi, že si mohl položit hlavu na jeho hruď, ale Petr "šel zpovzdálí za nimi" (viz Lukáš 22:54). Jak blízko chceš být Bohu? Je to na tobě.
  2. Naplnit svou mysl Písmem. Když se modlíš slovy Písma, tvá víra se aktivuje, ďábel utíká, stejně jako utekl od Krista na poušti. A Bůh odpovídá, protože se modlíš v souladu s jeho vůlí. Proto se sám sebe ptej: "Je moje prosba v souladu s Písmem? Je v souladu s mými dary? Přitáhne mě blíž k Bohu? Co mám udělat, aby prosba mohla být zodpovězena? Poslechl jsem Pána?" Když se modlíš: "Náš denní chléb dej nám dnes" (Matouš 6:11), Bůh pravděpodobně nenechá z nebe pršet jídlo! Dá ti příležitosti, kterých se musíš chopit a jednat. Slova "… v modlitbách neustávejte" (1. Tesalonickým 5:17) znamenají, že máš zůstat v Boží přítomnosti dostatečně dlouho, aby Bůh mohl na tvou modlitbu odpovědět nebo tvou modlitbu změnit.
  3. Než prosíš, prozkoumat své srdce. "Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel" (Žalm 66:18). Akánův hřích musel být vyřešen dřív, než mohl Izrael pokračovat v cestě do zaslíbené země (viz Jozue 7:10-26). S tebou je to stejné! Ve chvíli, kdy si uvědomíš hřích, vyznej ho. Potom si buď jist, že Bůh ti odpustil, a jdi dál.
Zdroj:spkd.cz
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.