Poznej v tomto roce Boha

3. ledna 2015 v 12:23 |  Zamyšlení
"Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne…" Jeremjáš 9:23
Bůh říká: "Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne…" (Jeremjáš 9:22-23). Pravda je taková, že pokud neznáš Boha, pak nezáleží na tom, kolik peněz máš na účtu, kolik diplomů visí na tvé zdi nebo kolik pozic zastáváš ve firmě. Dokud nemáš vztah s Bohem, nezačal jsi skutečně žít! Součástí poznání Boha je zjistit pravdu o sobě samém. Poté, co byl Petr svědkem toho, jak Kristus činil zázraky, vyznal: "… vždyť já jsem člověk hříšný" (Lukáš 5:8). Když prorok Izajáš viděl Pána sedět na trůnu, volal: "Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů…" (Izajáš 6:5). Není to ale tak, že by ti Bůh ukázal pravdu o tobě a nechal tě být! Stejně jako dobrý lékař, i Bůh určí tvou diagnózu proto, abys mohl dostat správnou léčbu. Správná léčba hříchu spočívá ve spasení skrze Ježíšovu krev. Boha nikdy nepoznáš, dokud s ním nevstoupíš do vztahu prostřednictvím Ježíše Krista. Takže pokud jsi nikdy Ježíše nepřijal jako svého Spasitele, začni nový rok modlitbou: "Pane, činím pokání a odvracím se od svého hříchu. Vkládám svůj život do tvých rukou a důvěřuji ti jako svému Pánu a Spasiteli. Skrze víru přijímám dar věčného života. Dneškem počínaje tě prosím, abys mě vedl, ukazoval mi cestu a naplnil mým prostřednictvím svou vůli. Modlím se v Ježíšově jménu. Amen." Šťastný nový rok!
Zdroj:spkd.cz
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.