Jak rozpoznat Boží vůli a žít podle ní (4)

10. ledna 2015 v 11:41 |  Zamyšlení
"A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův…" Kolos­kým 3:15
Když svítí červená, stůj. Při hledání Boží vůle je důležité správné načasování. Čekej, až Bůh otevře dveře, protože: "… když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře" (Zjevení 3:7). Budeš-li jednat netrpělivě či nezávisle na Bohu, nebo když se budeš "hnát tam, kam se bojí vkročit i andělé", dostaneš se do problémů. Bůh se tě neptá na názor, on žádá tvou poslušnost. Červená světla semaforu jsou součástí jeho strategie. Jestliže má vše pod kontrolou, pak jsou zavřené dveře stejně důležité jako dveře otevřené. Pavlovi Bůh zavřel dveře v Asii a Bithynii, ale pak mu je otevřel v Makedonii (viz Skutky 16:6-10). Dbej pokynů rozhodčího. Úloha Ducha svatého je životně důležitá: jen on zná Boží úmysly a dbá na to, aby při hledání nezůstalo u pouhých dohadů. Ježíš řekl: "Jakmile … přijde … Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy…" (Jan 16:13). Raď se s Duchem svatým i o maličkostech. Tím na něj získáš nejvyšší možnou citlivost. Pamatuj, že nemusíš být odborníkem na teologii. Ty máš plnou kvalifikaci! Bible nás ujišťuje: "Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží" (Římanům 8:14). Jakmile tě Duch svatý navede na stopu, dá ti do srdce hluboký pokoj: "A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův…" (Koloským 3:15). Jinými slovy: ať Kristův mír v tobě stále působí jako rozhodčí a ať s konečnou platností vyřeší všechny otázky, které se ve tvé mysli zrodí. Ať k tobě Boží pokoj v srdci "mluví" během celé tvé cesty! Pak nikdy nezbloudíš.
Zdroj:spkd.cz
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.