Odpusť jim a nech to být!

20. října 2014 v 18:04 |  Zamyšlení
"… modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují…" Ma­touš 5:44,
Postoj neodpuštění ti může bránit dostat se v životě dál. Je tedy načase vzít to vážně a odpustit těm, kteří tě zranili. Možná tě napadne, že potom by z toho vyšli beztrestně. Ale vůbec ne! Bůh je bude soudit, on je k tomu kompetentní, ty ne. Pamatuj, že ti, kdo tě kritizují, jednají na základě omezených informací. Bůh ale zná pravdu a ve svém čase se s tvými protivníky vypořádá. Když se snažíš sám sebe hájit a dokázat jim, že nemají pravdu, vstupuješ na území, které patří výlučně Bohu. Bible nás nabádá: "Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: 'Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.' Ale také: 'Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.' Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem" (Římanům 12:17-21). Satanovým cílem je úplně tě spoutat a připravit o pokoj. Nenahrávej mu, nespolupracuj s ním! Kristus, tvůj vzor, se modlil za ty, kteří mu zatloukali hřeby do rukou: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí" (Lukáš 23:34). Tvoji nepřátelé se možná považují za chytré, ale často jednají v nevědomosti. Neodplácej jim, tím by ses snižoval na jejich úroveň. Odpusť jim a nech to být.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.