Miluj svou církev - i Ježíš ji miluje! (6)

19. října 2014 v 11:31 |  Zamyšlení
"… Hospodin … pozvedne korouhev (štít na obranu)…" Izajáš 59:19, přel. z angl.
Všimni si, za co se Šalomoun modlil při zasvěcování chrámu: "Bude-li v zemi hlad … budou-li ho v zemi jeho bran sužovat nepřátelé či jakákoli rána a jakákoli nemoc … Vyslyš z nebes … aby se tě báli, aby chodili po tvých cestách po všechny dny, kdy budou žít…" (2. Paralipomenon 6:28-31). Jestliže sloužíš v církvi na správném místě, pak máš právo:
  1. Modlit se s důvěrou v době ekonomických potíží. Jedním z jmen, pod nimiž Izrael znal Boha, bylo "Jehova Jireh", což znamená "Hospodin opatří". Své zabezpečení nenajdeš ani v bankách, ani na burzách nikde na světě! Nalezneš je v Bohu, v jeho nikdy neselhávající dobrotě (viz Žalm 23:6).
  2. Modlit se s důvěrou v době nemoci. Bůh zaslibuje: "Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne…" (Jakub 5:14-15).
  3. Modlit se s důvěrou, když stojíš tváří v tvář katastrofě. "Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: 'Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám'" (Žalm 91:1-2).
  4. Modlit se s důvěrou, když na tebe útočí ďábel. "Když se nepřítel přivalí jako řeka, Hospodin proti němu pozvedne korouhev (štít na obranu)…" (Izajáš 59:19, přel. z angl.).
To jsou "práva", která ti náleží jako vykoupenému členu Kristovy církve. Tak je uplatňuj!
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.