Miluj svou církev - i Ježíš ji miluje! (5)

18. října 2014 v 17:56 |  Zamyšlení
"… po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ." 1. Petrova 5:10
Stavba Šalomounova chrámu trvala sedm let. Číslo sedm v Písmu symbolizuje zúplnění. Pokud jde o tvé "postavení" v Kristu, nejsi dnes o nic méně spasený, než budeš, až jednou staneš v nebi. Když Ježíš zvolal: "Dokonáno jest" (Jan 19:30), dokonal vše, co bylo nutné pro tvé smíření s Bohem. Slovo "dokonal" znamená, že už nic neschází. Pokud skládáš svou důvěru v Ježíši, Bůh tě vidí právě takto. Dává-li ti místo v Kristu, pak jsi v něm i ty dosáhl plnosti (viz Koloským 2:10). Možná si říkáš, že ale pořád ještě hřešíš. V Bibli ale stojí: "Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu … mocí Ducha Páně" (2. Korintským 3:18). Rozumíš tomu? Duch svatý denně působí ve všech oblastech tvého života a formuje tě do Ježíšova obrazu. Konečný Boží plán pro tebe je větší, než dokážeš pochopit. Juda napsal: "Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy … buď sláva, velebnost…" (Juda 1:24-25). Všimni si slov "tomu … který má moc." Takže to je něco, co dělá Kristus pro tebe, ne něco, co děláš pro sebe ty sám. Jedním z nástrojů, které Bůh používá, aby u tebe dosáhl dokonalosti (zralosti), jsou problémy. Petr napsal: "A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ" (1. Petrova 5:10). Možná to chvíli potrvá, ale dostaneš se tam!
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.