Miluj svou církev - i Ježíš ji miluje! (4)

17. října 2014 v 15:15 |  Zamyšlení
"… v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží." Efezským 2:22
Ježíš žije v každém, kdo je součástí jeho církve: "… patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží" (Efezským 2:19-22). Božímu srdci není nic tak blízké a drahé, jako jeho církev. Vždyť Písmo říká: "… Kristus (si) zamiloval církev a sám se za ni obětoval…" (viz Efezským 5:25). Jeho největším zájmem a jádrem jeho věčného záměru je: "… aby … bylo … skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost…" (Efezským 3:10). Zajímá tě, jak se můžeš stát členem Kristovy církve? Církev je rodina; musíš se do ní narodit. Proto řekl Ježíš Nikodémovi: "Musíte se narodit znovu" (Jan 3:7). Do církve se nedostaneš tak, že potřeseš rukou kazateli, vyplníš členský lístek nebo poskytneš dar na stavební fond. Bible přikazuje: "Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus … přijal vás" (Římanům 15:7). Jakmile jsi přijal Krista a on tebe, jsi "uvnitř". Možná nemáš tak proměněný charakter, jako jiní ve tvé církvi, ale Bůh tě v dobré víře vidí jako krví omytého, s nebem svázaného člena své rodiny. V Bibli je zaznamenáno: "… Pán denně přidával do jejich společenství ty, které povolával ke spáse" (Skutky 2:47). Když tě k církvi připojí on, pak není na zemi nikdo, kdo by tě mohl odpojit!
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.