Bůh tě chrání v každé chvíli (1)

27. října 2014 v 18:57 |  Zamyšlení
"… nestane se ti nic zlého…" Žalm 91:10
V těžkých dobách můžeš stát na zaslíbení: "Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách" (Žalm 91:9-11). Kolem tebe je duchovní svět, který je stejně skutečný jako ten hmotný, v němž žiješ. Skládá se z království temnoty a z království světla; v jednom panuje satan, ve druhém vládne Bůh. Jak jinak vysvětlit kruté a nesmyslné vraždění mužů, žen a dětí rukama zlých lidí? Pavel to vysvětluje takto: "Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy…" (Efezským 6:12). Znamená to, že bys měl žít ve strachu? Ne! Protože:
  1. Ježíšova krev tě chrání. Stejně jako anděl smrti nemohl o velikonoční noci vstoupit do domu, na jehož veřejích byla krev beránka, Ježíšova krev tvoří ochranný štít kolem tebe, takže ďábel nemá možnost k tobě proniknout.
  2. Převaha je na tvé straně. Když satan padal z nebe, strhl s sebou třetinu andělů. To znamená, že pro nás tu stále zbývají dva proti každému jednomu z nich! "Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?" (Židům 1:14).
Takže se raduj: jako své vykoupené dítě tě Bůh chrání před zlem!
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.