Téma na pobyt

28. července 2014 v 10:46

Rozpis témat na pobyt

Téma: Dorost = Změny, Rozhodnutí, Pravidla a Životní otázky
Texty: Galatským 2, 20

SOBOTA 9. 8.
Chvíle svě dectví

NEDĚLE 10. 8.
• Minulost - Boží záměr (Žalm 19)
▪ kdo je Bůh?
▪ kdo je člověk?
PONDĚLÍ 11. 8.
• Přítomnost - životní otázky (Genesis kap. 37 a 39; Luk 1, 26-38)
▪ jaké životní otázky si nejčastěji klademe,
▪ kdo nám může pomoct je vyřešit,
▪ otázky nám můžou pomoci k duchovnímu růstu,
▪ otázky vedou k přemýšlení nad našim životem,
▪ jaké otázky měly biblické postavy? (Josef egyptský- nepřijetí od bratrů, otcův
oblíbenec..., Marie - jako zamilovaná dívka musela najednou řešit nečekanou
změnu)

ÚTERÝ12. 8.
• Přítomnost - správná vs. špatná rozhodnutí (Gen. 12)
▪ proč tolik rozhodnutí zrovna v tomto věku,
▪ co naše rozhodnutí ovlivňuje,
▪ co když udělám chybu,
▪ kdo mi pomůže rozhodnout se,
▪ rozhodnutí pro partnera, pro Boha, pro školu, pro službu,
▪ rozhodnutí biblických postav (Abraham - poslechnutí Božího příkazu; svévolné
rozhodnutí v Egyptě)
▪ povzbuzení pro dobré rozhodnutí,

STŘEDA 13. 8.
• Přítomnost - pravidla (Řím. 1,18-32; Daniel 1)
▪ jsou pravidla důležitá, proč?
▪ Boží slovo jako nejsvětější pravidlo.
▪ Kdo určuje pravidla, my nebo Bůh? Není to v našem životě tak, že si určujeme
pravidla sami,
▪ 10 Božích přikázání - stačí toto dodržovat?
▪ Co by se stalo kdyby pravidla neexistovala?
▪ Jaká pravidla měly biblické postavy? (Daniel v babylonském zajetí)

ČTVRTEK 14. 8.
• Přítomnost - změny v životě
▪ co nás k tomu vede,
▪ kdy máme něco změnit - v našem životě, v dorostu...,
▪ změna nejdřív u sebe až potom u někoho jiného,
▪ jak se smířit se změnami v našem životě, změny v životech biblických postav,
▪ nejlepší změna v našem životě - přijetí Ježíše Krista jako svého Spasitele,
▪ kdo nám může pomoci něco změnit,
▪ proměna své mysli na každý den (Římanům 12,2), výzva ...

PÁTEK 15. 8.
• Pohled do budoucnosti (1. Kor. 2,7-9)
▪ jak Bůh vidí budoucnost člověka,
▪ jak vidíš svou budoucnost Ty?
▪ kde budu trávit věčnost?
▪ mohu to nějak ovlivnit?
▪ mám ještě čas, nebo už je pozdě...
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.