Zamyšlení - Tom B.

5. dubna 2012 v 20:01 |  Zamyšlení dorostenců
Zamyšlení na dorostě 30. 3. 2012

Zamyšlení: "Proč nekrademe, ale jíme vepřové"

Měl jsem se zamyslet nad tématem: "Proč nekrademe, ale jíme vepřové". Nevím, jestli jsem to dobře pochopil, ale doufám, že Vám to pomůže na cestě víry. K pochopení tohoto tématu by nám měl pomoci verš z Matouše 5; 17-18:

"Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane."
Boží zákon je tedy souhrn Božích pravidel pro život ve víře. Pán Bůh v něm vyjádřil svou vůli vůči člověku. Jádrem Božího zákona je 10 Božích přikázání. V textu z Matouše, který jsem četl na začátku, nám Pán Ježíš dává zaslíbení, že nepřijde zrušit, ale naplnit. Naplnit zákon a Bibli. My čekáme na druhý příchod Pána Ježíše a máme být připraveni, jak je psáno v Bibli: (Jakub 5;8) - "I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko."

Ale nemáme být připraveni jenom my, křesťané, ale i ostatní lidé - tím myslím ateisté a lidé, kteří nemají osobní vztah k Bohu. Máme tedy být solí země a světlo světa jak byl Pán Ježíš.


Určitě znáte nějaké trestní zákony. Tyto zákony určují trest pro viníka. Viník samozřejmě musí ten trest splnit, ať už je to trest v podobě pokuty nebo odnětí svobody…

V duchovním životě je to podobné. Když uděláme nějakou chybu, musíme si nést následky. Ale můžeme poprosit o odpuštění Boha. A to je ten rozdíl. Čteme o tom např. v Koloským 1;14: "V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů."

Pojďme se vrátit k tématu. Čemu my máme věřit? Čím se máme řídit? Desaterem? Starým zákonem? Nebo ještě něčím více? Čím je pro mě Starý zákon? Ve SZ konkrétně ve 2. Mojžíšové je napsáno: Oko za oko, zub za zub: tzn., Když ti někdo něco udělá, ty mu to oplatíš.

Kdybychom se řídili NZ, tak by to znělo asi takto: "Tomu kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili." (Lukáš 6;29)

Co jsem myslel tím ještě více? Myslel jsem tím život s Bohem, věřit Bohu, řídit se Bohem a dojít až do vítězného konce. Protože my stojíme na straně vítězů.

To vše bych Vám chtěl přát a nakonec bych chtěl zakončit veršem z Marka 11;22-24: "Ježíš jim odpověděl: "Mějte víru v Boha! Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: 'Zdvihni se a vrhni se do moře' - a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít."
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.