Vidět v tom Boží ruku

16. dubna 2012 v 9:55 |  Zamyšlení

Vidět v tom Boží ruku


"Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!" 2. Královská 6:17


Bible zaznamenává: "Za časného jitra vstal sluha muže Božího, vyšel ven, a hle, vojsko s koni a vozy obkličovalo město. Mládenec Elíšoviřekl: ,Běda, můj pane, co teď budeme dělat?' Odvětil: ,Neboj se, protože s námi je jich více než s nimi.' Potom se Elíša modlil: ,Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!' Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši"(2. Královská 6:15-17). Díky Boží moci služebník viděl anděly.
A Bůh ti může pomoci vidět Jeho ruku při práci v tom, čím procházíšdnes. Nikdy neslibuje, že od nás odejme naše zápasy, ale slibuje, že změní způsob, jak se na ně díváme.
Poté, co Pavel vyjmenoval své mnohé problémy, píše: "Ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval" (Římanům 8:37). My bychom dali přednost jiné předložce. Vybrali bychom si: "Kromě všech těchto věcí…" Ale Pavel říká: "Ale v tom všem…" Řešením není vyhnout se potížím, ale změnit způsob, jak se na věci díváme. Bůh se ptá: "Kdo působí, že je člověk…vidící nebo slepý"(2. Mojžíšova 4:11). Bůh dovolil Elíšovu služebníkovi, aby viděl armádu andělů, Jákobovi, aby viděl žebřík směřující do nebe a Saulovi z Tarsu, aby uviděl Ježíše na své cestě do Damašku. Slepý muž řekl Ježíšovi: "Pane, ať vidím!" (Marek 10:51) a odešel s jasným zrakem. Požádej dnes Boha, aby ti dovolil vidět v tom Jeho ruku.


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.