Zamyšlení - Pavel :-)

16. února 2012 v 11:21 |  Zamyšlení dorostenců
zamyšlení na dorostě 10.2. 2012

Co mi dává Bible


Začnu tím, kdy jsem asi poprvé otevřel Bibli. Nevím jestli to bylo poprvé, ani kolik mi přesně bylo, ale to, co si dobře pamatuju, byla dezorientace. Když jsme chodil na nedělní besídku, tak jsme měli sešitky, do kterých se psalo: lekce, zlatý verš a byl tam nalepený obrázek s veršíkem. A takový veršík, který mi zůstal nějak na mysli je: Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem (1. Samuelova 16,7) a dále Lepší je doufat v Hospodina,
než spoléhat na člověka (Žalm 118,8). Vzpomínám si, jak jsem si tento žalm už našel v Bibli.

Jak mě Slovo formovalo? Asi takový šok byl, když Ježíš řekl: Slýchali jste, že bylo řečeno: 'Oko za oko, zub za zub.' To mi znělo celkem logicky, ale dále pokračuje: Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. A dokonce když se s tebou někdo chce soudit, aby tě připravil o košili, nech mu i plášť. A dále Ježíš říká: Slýchali jste, že bylo řečeno: 'Miluj svého bližního a svého nepřítele měj v nenávisti.' Zase to zní logicky, ale opět to nekončí: Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i pohané? Mě se toto špatně poslouchalo, a určitě i špatně činilo, ale...buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." To je na tom to povzbuzující :-)

Pokud potřebujete povzbudit, zalistujte v Žalmech. Mě osobně pomohly tyto verše: Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. (Žalm 55,23) Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach? (Žalm 27,1) A dále verš, když potřebuji radu: Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. (Žalm 32,8).

Dále mám rád tento verš, který mě povzbuzuje hlavně u modliteb: Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane; je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Bratr v nízkém postavení ať s chloubou myslí na své vyvýšení a bohatý ať myslí na své ponížení - vždyť pomine jako květ trávy (Jakub 1,5-10). Tento veršíky jsou moje oblíbené. Doporučuju se podívat na film Faith Like Potatoes (Víra jako brambory), kde je zobrazena obrovská důvěra farmáře k Bohu v období sucha.

Často jsem se potýkal s leností a problémem si číst Bibli, tak jsem ji začal poslouchat v mp3 formátu. Na internetu ji lze zdarma stáhnout :-)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.