Zamyšlení - Kája :-)

27. listopadu 2011 v 12:00 |  Zamyšlení dorostenců

Podobenství o dělnících na vinici

Matouš: 20, 1-16

Měl jsem se zamyslet nad tím, co nám říká podobenství o dělnících na vinici. Jako v jiných podobenstvích i tady je role Hospodáře rolí Boží a role dělníků připadá nám - lidem. Boží milost patří i těm, kteří se k Bohu obrátí v posledních chvílích svého života, jako například: lotr na kříži.

Lukáš 23, 39 - 43: Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!" Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic neudělal." A řekl: Ježíši, pamatuj na mne, až příjdeš do svého království." Ježíš mu odpověděl: " Amen, pravím ti, dnes budeš se nou v ráji."

Bůh nabízí něco, na co lidé nemají nárok. Je to Jeho dobrá vůle. Boží milost je pro každého stejná, i pro ty, kteří slouží Pánu celý svůj život, mají to v žívotě těžké, např. jsou pronásledováni, ale i pro ty, kteří to mají v životě např. klidné, nebo i pro ty, kteří uvěří těsně před příchodem Pána Ježíše Krista.

Titovi 2, 11: Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem.

Hospodář, který v podobenstvích představuje Pána Boha, je ten, který hledá a opětovně dává šanci těm, kteří zrovna neměli to "štěstí" a nebyli na tom správném místě, když se dávala šance. Tento denár v podobenství představuje spasení, záchranu člověka. Spasení se nejde ani zasloužit, ani odpracovat.

Matouš 23, 9-15: Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři: "Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!" On však odpověděl jednomu z nich: "Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří a jdi! Já cjci tomu poslednímu dát, jako tobě, nemohu se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?"

Tak přišli i ti, kteří sloužili Bohu celý svůj život, a každý dostal milost. Když přišli ti první, měli za to, že budou třeba na nějakém vyšším místě u Boha, ale i oni dostali jako ostatbí stejnou milost. Přijali ji, ale reptali proti hospodáři: " Tihle poslední uvěřili teprve nedávno a ani Ti moc nesloužili, a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu celého života!" On však odpověděl jednomu z nich: "Příteli, nekřivdím ti! Milost každý obdržel stejnou. Vezmi si ji a buď šťasten! Já chci tomu poslednímu dát stejnou milost jako tobě, nemohu si se svou milostí udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?"

Poslední budou první a naopak, jak čteme v podobenství. Ale všichni dostanou stejnou mzdu. Nemusíme se bát, že nás od Božího království nekdo předběhne. Každý bude souzen ve stejný den. Máme přece poznání a to je to hlavní. Život je dar, příležitost pracovat na Boží vinici s očekáváním Boží mzdy z jeho rukou způsobem, který se bude líbit Bohu a nikoliv člověku.

"Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu." Římanům 6, 23
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.