8. Vyznávání – cesta k moci

1. listopadu 2011 v 12:27 |  Zamyšlení

Očištění

1.Janova 1,1-10

,,Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás…" (v.9)

Jeden z největších objevů, které nám úspěšný křesťanský život přináší, je toto: do našeho života vstoupí Boží moc, pokud se naučíme vyznávat ihned své hříchy a nárokovat si jejich úplné odpuštění z Boží strany.

Okamžité vyznávání
Bůh nám všechny naše hříchy odpustil v okamžiku, když jsme se obrátili, ale protože žijeme v hříšném světě, někdy zapomínáme na svou křesťanskou zodpovědnost a pak se nám může stát, že upadneme do hříchu. Můžeme lhát, podvádět, krást, klít, rouhat se nebo ztrácet nervy, a v tom okamžiku si naše srdce uvědomí, že jsme zklamali a že do našeho života vstoupil hřích. Co v takové chvíli dělat? No pokud budeme jen litovat, co se stalo, a nepokusíme se to nijak napravit, budeme smutní a sklíčení. Biblickým řešením je okamžité vyznání. To znamená napravit, co se stalo špatně, především požádat Boha o odpuštění, a potom také požádat o odpuštění ty, komu jsme ublížili. Když se budeme toho principu držet, náš křesťanský život se stane cestou síly a pokoje. Hřích může být odstraněn jedině Ježíšovou krví, a není možné s ním jednat jinak, než skrze moc Kristovy odpouštějící lásky.

Kristus odpouští
Jeden křesťanský otec dal kdysi svému synovi kladivo a krabičku hřebíků a požádal ho, aby je zatloukl v ložnici do zdi. Chlapec poslechl, a otec mu řekl: ,,Teď je zase pomocí druhé strany kladiva vytáhni." Když se mu to podařilo, pochopil něco, co už nikdy nezapomene. Hřích totiž zanechává stopy - Bůh ale může způsobit, že hřích bude očištěn a jeho stopy odstraněny. To se děje skrze krev jeho Syna, Pána Ježíše Krista.

Modlitba: Otče, jsem tak rád, že i přes moje pády a hříchy je v tobě pořád odpuštění. Pomoz mi naučit se okamžitě vyznávat své hříchy, aby nezraňovaly tebe ani lidi, kterým jsem ublížil. Prosím tě v Ježíšově jménu. Amen

Čti také:
1.Janova 2,1-12 , Efezským 1,7 , Žalm 130,4
1. Jaká je role přímluvce?
2. Jak se to týká křesťanů?

z knížky ,,Denně s Ježíšem"
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.