Zápis z jednání dorostového výboru (14.10.2011)

19. října 2011 v 17:28 |  Dorostový výbor

Zápis z jednání dorostového výboru dne 14.10.2011

v Třanovicích

Přítomni: Přemek Humpolec, Pavel Landecký, Samuel Barabasz, Magda Tyrlíková, Lucie Tomiczková, Noemi Maroszová, Doris Kaczmarczyková

Úvodní zamyšlení: Samuel Barabasz

Akce, které nás čekají:
28.10. - Výšlap (zodp. Karel Guznar)
5.11. - Konference dorostu a mládeže
4.12. - Výstup na bohoslužbách v Třanovicích (vybrat písně - Magda Tyrlíková)
10.12 - Centrální wigilijka v 17:00
28.12 - Dorostová wigilijka
30.12 - Tělocvična 9:00 - 12:00

Jiné:
Modlitební skupinky v pátky 17:30 (zodp. Noemi Maroszová )
Dorostové trička (zodp. Veronika Biolková)
Naučení verše - nový text Kol. 3.1-17 (zodp. Přemek Humpolec)
Docházka (zodp. Doris Kaczmarczyková)
Testy - list Efezkým (zodp. Pavel Landecký)
Naučení nových písní (zodp. Magda Tyrlíková)
Nový rozpis vedení (zodp. Samuel Barabasz)
Dorostová knihovna (zodp. Noemi Maroszová)