Zamyšlení - Michal

2. října 2011 v 19:59 |  Zamyšlení dorostenců
Zamyšlení na dorostě 30. 9. 2011
Slyšení a činění

Text: Jakub 1, 19-27


Zamyšlení jsem dostal teprve včera a musím říct, že se mi psalo dost těžce, tak mě prosím omluvte, kdybych se ztratil ve vlastních myšlenkách.
Taky se Vám někdy stává, že přijdete z dorostu nebo třeba Biblické hodiny nabiti a povzbuzeni Božím slovem a hned po příchodu uděláte nějaký hřích, kterého později litujete? Mi se to docela často stává a naši se mě pak celkem oprávněně ptají: "Co tě tam v tom kostele učí?"
Chtěl bych přečíst dva texty, 1. ze 7. Kapitoly Matouše: " Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, a ten spadl a jeho pád byl hrozný." Druhý je z 2. Kapitoly Jakubova listu: "K čemu to je, bratří moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra zachrání?"
Měl jsem se zamyslet nad tím, co mi brání uplatňovat slyšené Boží slovo v praxi. Udělal jsem minianketu a odpovědi se dají shrnout takto: Povaha, nerozhodnost, nejistota sám sebou, strach z reakce lidí kolem mě či to, že nevidíme nikoho, kdo by opravdu Božím slovem žil.
Zkuste si odpovědět každý sám pro sebe.

Mě samému v běžných případech v tom den co den brání hlavně pýcha a hrdost - tedy nechuť vůbec si přiznat, že nejsem dokonalý a potřebuji měnit svůj život, nechuť se pokořit pod Ježíšovým slovem usvědčujícím ze špatnosti. A také nerozhodnost - často si nechávám nějaká zadní vrátka, mám problém se rozhodnout jít na 100% za Pánem Ježíšem a žít podle jeho slova. Celé bych to shrnul jako hříšnou lidskou přirozenost, srdce, které ovládne sobecké Já a neposlušnost Božímu slovu.

Zvlášť jsem postavil naplňování Boží výzvy k zvěstování evangelia, o které se v poslední době často mluví, protože i mlčení je tu hřích: v tom mi brání mělké základy vlastní víry, strach a stud z nepříznivé reakce okolí a lenost jít proti proudu a upozornit na sebe.

Mám za to, že žít přesně podle Božího slova se nedá. Jakou váhu by jinak měla Boží milost a oběť Pána Ježíše na kříži? Na druhou stranu, kdybychom nijak o čistotu a svatost neusilovali, jak bychom se odlišovali od lidí směřujících do záhuby, kdybychom v praxi neuplatňovali Boží principy, nač bychom vůbec chodili do kostela? Ať už jste si odpověděli jakkoliv, myslím si, že Bůh nám může dát řešení skrze modlitbu.

Chtěl bych vás povzbudit k praktickému křesťanství v mezích vašich možností textem ze Matoušova evangelia: "Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále."
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.