Zamyšlení - Ramča :)

20. dubna 2011 v 18:52 |  Zamyšlení dorostenců
Zamyšlení na dorostě 8.4. 2011

Jan 3,30 "On musí růst, já však se menšit."

"Když mluvíme o růstu, musí být nejdřív něco zasazeno, zaseto nebo se musí někdo narodit, aby mohl následně růst. Počátkem pro věřící lidi je narození se do Božího království - to je přijetí Pána Ježíše do srdce jako osobního spasitele, což v praxi znamená vyznání Pánu Ježíši všech hříchů, pokání za ně a požádání ho o odpuštění. Když se dítě narodí, tak proto aby mohlo žít, potřebuje mateřské mléko. Tímhle mlékem je pro nás Boží slovo. Toto je jen začátek cesty. Protože na nás neustále útočí Boží nepřítel satan a snaží se nás svést z dobré cesty, je přirozenou touhou křesťana, aby v něm rostl Ježíš, který dává sílu odolávat svodům satana. To je však možné jen tehdy, když Pánu Ježíši ve svém životě budeme uvolňovat prostor zmenšováním vlastního já.
Růst znamená odkládat hříšné jednání a postoje, které ubližují druhým( jako jsou zloba, lest, přetvářka, závist, pomluvy) né vždycky se to daří, ale máme možnost jít s tím za Pánem Ježíšem, který nám to pomůže vyřešit.
Růst není automatický, k růstu rostlina potřebuje vodu, živiny, vzduch a světlo. Taky náš růst v Kristu není automatický. Sami v sobě jej nedokážeme způsobit. Umenšování našeho vlastního já v nás může způsobit Ježíš, růst můžeme díky Božímu slovu a modlitbě, což můžeme přirovnat k živinám, vodě, vzduchu a světlu. Důležité je i navštěvování společného shromáždění, kde se můžeme navzájem povzbuzovat- lépe roste a obstojí v přírodě skupina rostlin např. obilí než jeden samotný klas.
Může někdy duchovní růst skončit? Může křesťan dospět? Duchovní růst se stává celoživotním procesem. V našem životě nikdy nemůžeme dosáhnout úplné podobnosti Ježíše. To nás ale nemůže odradit - protože kdybychom nerostli, je to s námi taky zlé - byli bychom odříznuti a odhození pryč jako špatné ratolesti, což pro nás znamená věčné odloučení od Boha.
Na konec bych chtěla přečíst ještě 2 verše:
  1. 2. Petrova 3,18 - Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen.
  2. Římanům 12,2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat co jej dobré, Bohu milé a dokonalé.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.