Zamyšlení - Deňa

2. dubna 2011 v 17:46 |  Zamyšlení dorostenců

Rozdíl mezi rasami, národy

20.3.2011 - dorostová biblická

Na světě existuje okolo 3000národů. Můžeme říci, že v každém národě je ve většinové převaze specifická kultura, náboženství, etnikum i rasa, což zapříčiňuje jeho svérázný pohled na svět. S ohledem na tyto 4 faktory lze říci, že každý národ má trochu jiný žebříček hodnot, jiná práva a povinnosti a i morální pravidla se pohybují v odlišných mezích.


Každý národ tak vnímá křesťanství trochu jinak, a to i přes skutečnost, že křesťanství je postaveno na Bibli. Napadla mě otázka, vždyť Pán Ježíš chtěl přece jednu církev, jak se mohlo stát, že různé národy chápou Boží slovo různými způsoby? Došla jsem k závěru, že i přesto, že Pán Ježíš chtěl jednu církev, nechtěl, aby byla jednotvárná. To, že v jedné zemi křesťané u bohoslužeb stojí, v jiné sedí, v jiné zpívají, v jiné tančí, nepokládám za podstatné.
Rozdíl nastává až ve chvíli, kdy učení jedné církve popírá učení církve jiné a tady se už nemůžeme vymlouvat na rozdíl v kultuře, protože Bible udává jasná pravidla, která nelze nijak převrátit či vyvrátit.
Existují také národy, které jsou obklopeny bariérami předsudků. K těmto národům se řadí i nám známí Romové. Nenapadají nás někdy myšlenky typu: ,,V naší rodině je křesťanství po mnohé generace, jsem aktivně zapojen ve sboru, vždy ochotně pomáhám potřebným, jsem tedy lepší než nějaký Rom na ulici. Máme díky těmto výsadám vetší podíl na Božím království? Nepovyšujeme se do řad soudců, kteří posuzují nesprávně? V epištole Galatským se píše:,,Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.". Máme tedy stejné právo na Boží království jako Rom, Ukrajinec, Polák nebo Arab. Je pošetilé myslet si, že tím, že jsme "spořádanými" křesťany máme větší šanci spasení. Možná vás něco takového nikdy nenapadlo, ale já musím přiznat, že taková farizejská myšlenka mi sem tam proletí hlavou, a to nemusím ani nutně trpět xenofobií.
Myslím si, že předsudky vůči jiné rase či národu nejsou na místě. Člověka nelze specifikovat podle národnosti, každý člověk má svou vlastní identitu, charakter a chování, které nelze vystihnout na základě toho že je "Rom" nebo "Čech".
Na závěr bych ráda citovala verš z Jakubova listu ,,Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi."
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.