Dorostový výbor

1. února 2011 v 20:25 |  Dorostový výbor

Zápis z jednání dorostového výboru dne 22. 9. 2010 v Třanovicích


Přítomni: Veronika Tomanová, Lucie Tomiczková, Karel Guznar, Libor Biolek, Ruben Kaczmarczyk, Jakub Král, Přemek Humpolec, Tomáš Szczotka, Samuel Barabasz
Omluveni: Magda Jaworková
Biblický úvod: 2. Královská 18, 1-8 (Ruben Kaczmarczyk)  

Hodnocení akcí:

-  MDD- více zapojit dorostence do programu, v neděli více programu po bohoslužbách

Akce, které nás čekají:

- Centrální konference mládeží 28. -30. 10. 2010 v Třinci na Hutníku
-Večernice spolu s dorostem z Albrechtic v 15:00 v Třanovicích(vedení Veronika T.,Ester L. Tomáš Sz.)
-Centrální wigilijka 11. 12 2010 v 14:00 hod. v Karviné na Slezské univerzitě
-Dorostová wigilijka
27.12
2010 (vedení Přemek H., Veronika B., Jakub K.)

Jiné:  

- Akce "Blesk" (zodp. Tomáš Szczotka, Ruben Kaczmarczyk)
- Návštěva dorostenců, kteří nemohou přijít na dorost (zodp. Jakub Král)
- Hudební doprovod (zodp. Samuel Barabasz)
- Oživení dorostových stránek (zodp. Karel Guznar ml.)
- Nezapomínat na modlitby před dorostem (zodp. Ruben Kaczmarczyk)